"మిత్రుడు ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు ఆహ్వానిస్తే వెళ్శాలి.  కష్టాలలో ఉన్నప్పుడు పిలవకున్నా వెళ్లాలి."

నీ లక్ష్యం ఏమిటి

నీ లక్ష్యం ఏమిటి అని ఎవరు ఎన్నిసార్లు ఎవరిని అడిగినా ఎన్నో రకాల కోరికలు, ఎన్నో రకాల విషయాలు వెల్లడి అవుతాయి .. అలానే సందేహాలూ వస్తాయి .. ఎక్కువగా ధ్యాన సాధనలో వున్నవారిని ఈ ప్రశ్న అడిగితె ఒక్కటే సమాధానం -"నాకు మోక్షం కావాలి ".. ఇదే సమాధానం

జీవితం నీకు ఏది ఇస్తే అది తీసుకో

బాల్యం ఒక వరం , పసి మనస్సులు , తెలియని వయస్సులు .. కౌమారం అందమైనది . అప్పుడప్పుడే అడుగులు నేర్చుకుంటుంది . యవ్వనం ఇంకా అందమైనది ...[+]

నేనెలా వుండాలనుకుంటానంటే

గాలికి కదిలే ఆకులా చిరుమువ్వల సందడిలా పసిపాప నవ్వులా అమ్మ ఒడిలా నాన్న లాలనలా... నేను "నేను" లా......[+]

నీకు తెలియకనా రామా

నీకు తెలియకనా రామా, సర్వాంతర్యామివి నువ్వు సమయం ఆసన్నమయిందయా రామా మాయజింకను మోహించి రావణునికి చిక్కిందయ్యా అమ్మ సీతమ్మ చిక్కిందయ్యా నీకోసం రోదిస్తూ నమ్మిందయ్యా నీరాక [+]