పోస్ట్‌లు

అక్టోబర్, 2010లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది
ఒక్కోసారి పరిస్థితులు మన చేయిదాటిపోతున్నాయి అని అన్పించినప్పుడు, ఏదో అసహాయత మనలో కనబడుతుంటుంది...అలాంటప్పుడు మనలో ఎన్నో ప్రశ్నలు ఇది ఇలా వుంటేనే బాగుంటుందా, ఇలా చేస్తేనే బాగుంటుందా అని.. అవి పిచ్చి ప్రశ్నలు అని నేను అనుకోను.. అలాంటివాటిలో ఇదొకటి.. .మా మామయ్యా గారి అమ్మాయిని రీసెంట్ gaa తన retirement డబ్బు ఆంతా పెట్టి కట్నం,అత్తా, ఆడపడుచు laanchanaalalo చాలా గ్రాండ్ గా చేసారు.....ఎందుకంటే అబ్బాయి తరపువారు చాలా గొప్ప background మరి...పేరు గొప్ప, వూరు....ఈ సామెతలు ఎలా వస్తాయో ఇప్పుడు అర్ధం అవుతుంది..........అమ్మాయిని అబ్బాయి పట్టించుకోడు.తిన్నావా, లేవా అడగడు....తెల్లవారేవరకూ ఇంటికి చేరడు..కొన్ని రోజులు ఇంటిమోహమే చూడడు..ఇంట్లో అత్తా మామల సతాయింపు...కూరలో ఉప్పెక్కువైందని.. అదని,ఇదని వంకలు..భార్యని మాత్రం తల్లిని చేసాడు..అత్తగారింటికి vaste A.C. లో తప్ప padukodani అప్పటికప్పుడు arrange చేసారు..అదేమని అడిగితే, "పెళ్లి ఐతే బాగు పడతాడని పెళ్లి చేసాము" అని అత్తవారింటి సమాదానం...అమ్మాయి పుట్టింట్లో,, తల్లిదండ్రులు కన్నీటితో, అబ్బాయి రోడ్లు పట్టుకుని వుద్యోగం సద్యోగం లే