"WHO WILL CRY WHEN YOU DIE"...చాలా రోజుల తర్వాత మా పవన్ రాబిన్ శర్మ ప్రముఖ రచన ని నా చేతికి ఇచ్చి "చదువుతావా పెద్దమ్మా"  అన్నప్పుడు మనసు మళ్ళీ పాతరొజులు అంటే కొన్ని సంవత్సరాల వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది .. ఏదో ఆనందం .. నాదగ్గర వున్న పుస్తకాలను బయటకి తీసాను.. రాబిన్ శర్మదే ఆస్తులు త్యజించి ఆత్మశోధన కోసం ఒక యోగి ప్రయాణం (THE MONK WHO SOLD HIS FERRAARI),శివ ఖేరా వ్రాసిన మీరు విజయాన్ని సాధించగలరు (YOU CAN WIN), గౌరవంగా జీవించడం (LIVING WITH HONOUR) వంటి పుస్తకాలు కూడా బయటకివచ్చాయి.. ఇక్కడ ఫెరారీ కార్ చరిత్ర ప్రస్తావించ లచుకున్నాను..
 FEEnzo Ferrari was born in Modena on February 18th 1898 and died on August 14th 1988. He devoted his entire life to designing and building sports cars and, of course, to the track. Having been made an official Alfa Romeo driver in 1924, within five years he had gone on to found the Scuderia Ferrari on Viale Trento Trieste in Modena which assisted mostly gentlemen drivers in racing their cars ..
This new company produced the 1,500 cm³ 8-cylinder 815 spider, two of which were built for the Mille Miglia in 1940.
All racing activities ground to a halt, however, with the outbreak of the Second World War and, in late 1943, Auto Avio Costruzioni moved from Modena to Maranello. The end of the war saw Ferrari design and build the 1,500 cm³ 12-cylinder 125 S, which made its competitive debut in the hands of Franco Cortese at the Piacenza Circuit on May 11th 1947.
On the 25th of the same month, it won the Rome Grand Prix at the city’s Terme di Caracalla Circuit. Since that fateful day, Ferrari has garnered over 5,000 victories on the world’s tracks and roads, becoming a modern-day legend in the process. In order to meet growing market demand, Enzo Ferrari sold the Fiat Group a 50% stake in the company in 1969, a figure that rose to 90% in 1988.

Ferrari’s share capital is currently divided as follows: 90% Fiat Group, 10% Piero Ferrari. After the founder passed away in the late 1980s, the shareholders decided to relaunch the struggling company, appointing Luca di Montezemolo as Chairman in 1991.
Under the latter’s guidance, Ferrari returned to predominance in Formula 1, launched a string of new models and opened up new markets whilst still retaining the core values from its past. Ferrari also embarked upon Formula Uomo, a major renovation programme that puts employees firmly at the centre of company life by creating a bright, safe, innovative and eco-friendly working environment.
Up to now Ferrari’s list of racing plaudits read as follows: 15 F1 Drivers’ World titles, 16 F1 Constructors’ World titles, 14 Sports Car Manufacturers’ World titles, 9 victories in the Le Mans 24 Hours, 8 in the Mille Miglia, 7 in the Targa Florio, and 216 in F1 grands prix.

The legendary symbol used by Ferrari has heroic origins. It was first adopted as a personal emblem by a highly decorated Italian World War I pilot, Francesco Baracca, who had it painted on the fuselage of his aircraft.
At the end of the war, Baracca’s parents offered to allow Enzo Ferrari use the Cavallino Rampante (Prancing Horse) symbol. He adopted it as the logo for his racing Scuderia, placing it on a yellow shield in honour of his hometown of Modena and topping it with the Italian tricolour.
The classic Ferrari red, however, was simply the colour assigned by the International Automobile Federation to Italian grand prix cars in the early years of the last century.
ఈ ఫెరారి  కార్ కలిగి వుండడం అంటే ప్రపంచం లో అత్యంత ధనవంతుల లెక్కే ... కార్ కోసం కల గానడం అంటే ఫెరారీ కోసమే వుండాలి కదా మరి ..ఇది నా కూతురి ఆలోచన  
రాబిన్ శర్మ రూపొందించిన ఈ పుస్తకం కి ఇంకో సబ్ టైటిల్ కూడా వుంది -మీ కలలు ఫలించి జీవిత లక్ష్యం చేరుకునే మార్గం చూపే కధ .. అని.. 
జార్జ్ బెర్నార్డ్ షా వాఖ్య ఒకటి ఇందులో కనబడుతుంది - "నాకు జీవితం అంటే ఒక్క క్షణం వెలిగి ఆరిపోయే కొవ్వొత్తి కాదు . ఇది నా చేతికందిన కాటులు వెదజల్లే టార్చ్ వంటిది" .. 
ఆస్తులు త్యజించడం  కాదు , త్యజించి ఏం చేసాడు , ఎ విధమైన మార్గం చూపాడు అన్నది విషయం 

కామెంట్‌లు

ఈ బ్లాగ్ నుండి ప్రసిద్ధ పోస్ట్‌లు

గురువు అవసరం ................

యత్ర నార్యంతు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవతా....

భారతీయం: ఓం శ్రీ గురుభ్యోన్నమః ఓం శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః నూ...