శర్మ  గారూ,, అయ్యా నమస్కారమ్.. మీ కబుర్లు మా మామయ్య గారిని   గుర్తు తెస్తున్నాయి .. ఆ సామెతలు మన జీవితాలకి , మన చుట్టూ తిరిగే జీవితాలకీ అద్దం   పడతాయి.. ధన్యవాదాలతో  

కామెంట్‌లు

ఈ బ్లాగ్ నుండి ప్రసిద్ధ పోస్ట్‌లు

గురువు అవసరం ................

స్నేహంలో రకాలు

నాన్న మాట అమ్మకి వేదం