శుభాకాంక్షలు

దీపావళి అనగానే అందరికి గుర్తొచ్చేది ఇల్లు శుబ్రం చేసుకోవడం ,లక్ష్మి పూజ , ప్రమిదలు, వత్తులు, నూనె, దీపాలు వెలిగించడం, టపాకాయలు కాల్చడం .... కధ  మనకు తెలిసిందే...అందువల్ల ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడకుండా చెప్పేస్తున్నాను------- నా దీపావళి శుభాకాంక్షలు ............ 

కామెంట్‌లు

ఈ బ్లాగ్ నుండి ప్రసిద్ధ పోస్ట్‌లు

గురువు అవసరం ................

స్నేహంలో రకాలు

నాన్న మాట అమ్మకి వేదం